Globale beschrijving functionaliteit 

Met de module Kwaliteitscontrole is het binnen de I-Suite Add-on mogelijk om controles aan te maken op verschillende momenten. De oplossing is op een generieke manier opgezet zodat het inrichten door de gebruiker zelf kan worden uitgevoerd.  
De triggers waarop de kwaliteitscontrole kan worden ingesteld: 

 • Magazijnontvangst 
 • Magazijnverzending 
 • Periodieke controle 
 • Picklijst 
 • Inkooporder 
 • Vrijgegeven productieorder 

 

Inrichting  

Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit. 

 

Instellingen: 

Onderstaande instellingen moeten worden goed gezet om met deze functionaliteit te kunnen werken: 

 

Ga hiervoor naar Afdelingen > I-Suite functionaliteiten > Add-on instellingen. 

Kies dan bij module voor "Kwaliteitscontrole". 

 

Instelling 

Uitleg 

Waarde 

QCNOS 

Vul hier de nummerreeks voor de kwaliteitscontrolerapporten in. 

Selecteer nummerreeks 

QCACTIVE 

Kwaliteitscontrole actief? 

Ja 

QCSPECNOS 

Specificatienummerreeks - Stel hier de nummerreeks in voor de specificaties. 

Selecteer nummerreeks 

QCRPRTNOS 

Rapportnummerreeks - Stel hier de nummerreeks in voor de rapporten 

Selecteer nummerreeks 

QCRELPROD 

Automatisch kwaliteitscontrole regeldocumenten genereren wanneer productieorder wordt vrijgegeven. 

Ja/Nee 

 

 

 

 

 

 

Stamtabellen: 

Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken: 

 

Ga hiervoor naar: Afdelingen > I-Suite – Functionaliteiten > Kwaliteitscontrole 

 

Stamtabel 

Uitleg 

Verplicht/optioneel 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitscodes 

Hier richt je de diverse controles in die je wilt kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld lengte, dikte, visuele controle. Per kwaliteitscode kun je de volgende zaken inrichten: 

 • Code 
 • Omschrijving. 
 • Omschrijving 2. 
 • Meetmiddel waarmee de meting moet worden uitgevoerd (Insteltabel). 
 • Norm volgens welke de meting moet worden uitgevoerd (insteltabel). 
 • Eenheid van de meting. 
 • Type meting (Tekst, decimaal (numeriek), optie (keuzelijst), boolean (ja of nee), Formule, datum of tijd).  
 • Frequentie (informatief).  
 • Aantal Steekproeven (aantal keer dat je moet meten) 

 

 

 

Verplicht 

Verplicht 

Optioneel 

Optioneel 

 

Optioneel 

 

Optioneel 

Verplicht 

 

 

Verplicht 

Verplicht 

Meetmiddel 

Hier kun je diverse meetmiddelen inrichten die je gebruikt bij de kwaliteitscontrole. Bij een kwaliteitsmeting kun je dan aangeven welk meetmiddel is gebruikt voor de betreffende meting.  

Optioneel 

Product categorie 

Als je specificaties vast wilt leggen voor een groep artikelen, kun je hier de te gebruiken product categorieën vastleggen.  

Optioneel 

Kwaliteitsnormen 

Geef de kwaliteitsnormen in welke je wilt gebruiken bij de kwaliteitscode 

Optioneel 

Kwaliteitsmeetinstrumenten 

Geef de meetinstrumenten in die je kunt gebruiken bij het invullen van meetmiddelen in de kwaliteitscode 

Optioneel 

Kwaliteitsgroepen 

Hiermee kun je de kwaliteitsgroepen instellen welke op een artikel kan worden ingesteld. 

Optioneel 

 


 

 

 

Basis inrichting: 

In onderstaande kaarten leg je de basis inrichting vast voor deze functionaliteit: 

Kaart 

Velden 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelkaart 

Richt hier onderstaande velden in: 

 • Product categorie 
 • Kwaliteitscontrolegroep 

 

 

 

Specificaties 

Hier richt je de specificaties in die je wilt gaan meten. In de kop van het document geef je aan: 

 • Waarvoor geldt de specificatie (artikel, artikelgroep, eventueel in combinatie met leverancier, klant, klantgroep, vestiging) 
 • Trigger voor de meting: 
 • Magazijnontvangst 
 • Magazijnverzending 
 • Periodieke controle 
 • Picklijst 
 • Inkooporder 
 • Vrijgegeven productieorder 

 

Daarna richt je de regels in, welke metingen moeten worden uitgevoerd.  

Per regel geef je aan: 

 • Welke kwaliteitscode 
 • Omschrijving 
 • Kolomcode 
 • Type meting 
 • Streefwaarde 
 • Ondergrens/bovengrens 1: binnen deze grenzen is de meting goed, een waarde wordt groen. 
 • Ondergrens/bovengrens 2: binnen deze grenzen is de meting nog wel goed, maar wordt de waarde oranje.  

 

 

Verplicht 

 

 

Verplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verplicht 

Optioneel 

 

Optioneel 

Optioneel 

 

 

Optioneel 

 

 

 

 

 


 1. Specificatie 

In de specificatie bepaalt men wat en wanneer de controle actief moet zijn om te gebruiken.  

De specificatie bestaat uit een kop (algemeen), de triggers en de regels. 

In de kop geeft men aan voor welk artikelnr of voor welke artikelgroep de controle van belang is, daarnaast kan hier ook worden aangegeven voor welke leverancier of klant het van toepassing is. Indien deze zijn ingevuld zal de controle enkel actief worden bij de betreffende leverancier of klant. 

  

Bij de triggers geeft men aan wanneer deze controle actief moet zijn, dit kan op de volgende triggers: 

Magazijnontvangst 

Magazijnverzending 

Periodieke controle 

Picklijst 

Inkooporder 

Vrijgegeven productieorder 

  

Bij de regels gaat men bepalen wat de vragen zijn die moeten worden beantwoord tijdens een controle. 

De regels kiest men uit de kwaliteitscodes 

Per regel heeft men afhankelijk van het type meting de mogelijkheid om een streefwaarde in te geven, dit is dus de gewenste waarde welke men bij de controle wil hebben. Als de invulwaarde in de controle gelijk is zal de status naar "goedgekeurd" gaan. 

Daarnaast kan men een eerste en tweede ondergrens en bovengrens invullen, binnen dat bereik is de waarde automatisch goedgekeurd. 

Let op dat de tweede ondergrens waarde niet hoger kan zijn dan de eerste en de eerste bovengrens kleiner moet zijn dan de tweede bovengrens. 

 
Indien de specificatie gereed is voor gebruik kan de status worden omgezet via de knop "Aanpassen status" en dan zal deze gebruikt worden. 


 1. Meetmiddel 

Hier kan men meetapparatuur instellen. Dit zijn codes met een omschrijving. 

  


  

  

Eenheid: Hier kunt u een eenheid selecteren uit de lijst met eenheden. 

Type meting: 

Tekst - Dit type kunt u gebruiken als er teksten moeten worden ingegeven 

Datum - Hiermee kunt u een datum laten invullen 

Tijd - Om de tijd in te vullen kiest u deze optie 

Decimal - Een getal met decimalen kiest u met deze optie 

Boolean - Met een boolean geeft u een ja/nee keuze 

Optie - Als u optie kiest dan zal de tabel waarden ook actief worden waarin u verschillende keuzes van de optie kunt ingeven. 

Formule - Hiermee kunt u een formule definieren die gebruikt moet worden 


 

Proces 

Het proces rondom deze functionaliteit kent de volgende stappen: 

 

Processtap 

Handelingen 

 

 

 

 

Trigger 

Deze trigger kan variabel zijn. Dit kan het aanmaken van een inkooporder zijn, een magazijnontvangst etc.  

De trigger zal kijken of er een kwaliteitscontrole van toepassing is, en zo ja, dan zal de optie “Kwaliteitscontroledocument aanmaken” een vinkje krijgen (voorbeeld 1). Bij de productieorders is het dus mogelijk om deze automatisch aan te maken als de status is omgezet naar vrijgegeven. 

Functie 

Door op de kaart te kiezen voor de optie kwaliteitscontrole > documenten aanmaken krijg je de vraag om kwaliteitscontrole documenten aan te maken. Kies je dan voor JA dan zal er een kwaliteitscontrole worden aangemaakt  
(voorbeeld 2) 

Check uit te voeren metingen 

Ga naar het kwaliteitscontrole rapport en check welke metingen moeten worden uitgevoerd. 

Uitvoeren metingen 

Voer de metingen uit 

Registeren metingen 

Voer de metingen in door een waarde in te geven of te kiezen in veld “Waarde”. 

Gereed melden controle 

Indien men alle waarden heeft ingegeven dan kan de status worden doorgezet naar Gereed en kan de datum van afhandeling worden ingevuld. De controle zal dan naar het overzicht gereedgemelde kwaliteitscontroles gaan. 

 


Lijsten en rapporten 

De volgende lijsten en rapporten zijn beschikbaar om de gegevens van deze functionaliteit te rapporteren of om de voortgang in de gaten te houden: 

 

Lijst/rapport 

Inhoud en doel 

 

Kwaliteitscontrolerapport 

Hiermee kan men een document afdrukken waarop de medewerkers handmatig de controle gegevens op invullen, indien deze reeds is ingevuld is het een overzicht van alle ingevulde waarden. 

 

 

 

 

 


 

Per proces 

Functionaliteit Picklijst heeft betrekking op de magazijn Pick  

 


NB. 

 

Voor deze kwaliteitscontrole functionaliteit zijn onderstaande opties in het menu van toepassing: 

 


 

 1. Vrijgegeven productieorder 

Hiermee kan er op een vrijgegeven productieorder een controledocument worden aangemaakt. 


Voor het invullen van de gegevens selecteert men de regel waarbij men de meting kan gaan invullen in het veld Waarde,  door een waarde in te vullen zal de regel automatisch van status "Niet uitgevoerd" naar "Uitgevoerd" gaan. Als een waarde ook overeenkomt met de streefwaarde zal deze automatisch naar de status "Goedgekeurd" gaan en indien de waarde buiten de onder en bovengrens valt zal de status automatisch naar "Afgekeurd" gaan.  

Men kan altijd ingrijpen door de automatisch gegenereerde status handmatig aan te passen. 

 

 

 1. Inkooporder 

  

 

Indien er in de specificatie is aangegeven dat deze actief moet zijn bij een inkooporder dan zal deze bij een inkooporder aangeven dat er een controle voor nodig is, dit is te zien in de kolom "Kwaliteitscontrole aanmaken", deze zal dan een vinkje bevatten. 

Als er in de kop van de inkooporder wordt gekozen voor "Documenten maken" zal er een vraag verschijnen 

 

Als er voor Ja is gekozen ziet men in de kolom "kwaliteitscontrole aanwezig" dat deze er is en door hier op de Ja te klikken zal het scherm met de controles worden geopend. 

  

Hier nog toevoegen de verdere verwerking en screenshot 

 

 

  

  

Indien er in de specificatie is aangegeven dat deze actief moet zijn bij een inkooporder dan zal deze bij een inkooporder aangeven dat er een controle voor nodig is, dit is te zien in de kolom "Kwaliteitscontrole aanmaken", deze zal dan een vinkje bevatten. 

Als er in de kop van de inkooporder wordt gekozen voor "Documenten maken" zal er een vraag verschijnen 


  

Als er voor Ja is gekozen ziet men in de kolom "kwaliteitscontrole aanwezig" dat deze er is en door hier op de Ja te klikken zal het scherm met de controles worden geopend. 

  

Hier nog toevoegen de verdere verwerking en screenshot 

 

 


 1. Artikelkaart 

Het is mogelijk om de artikelen in te delen in groepen voor de kwaliteitscontrole. 

Dit is op een artikel in te stellen met de kwaliteitscontrolegroep. 


 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease