Globale beschrijving functionaliteit 

Met de artikelkenmerken van standaard Business Central kan op een artikel artikelkenmerken worden vastgelegd. Een kenmerk ondersteund volgend soorten: optie, tekst, integer, decimaal en datum. Bij elke optie kunnen waarden vastgelegd worden. De artikelkaart heeft een fact-box waar de artikelkenmerken zichtbaar zijn en aangepast kunnen worden. 

Op de pagina van het artikeloverzicht zijn 2 functies: “Filteren op kenmerken” en “Kenmerkfilter wissen”. 

 

Aanvullend op standaard functionaliteit is I-suite uitgebreid zodat kenmerken ook op volgende entiteiten kan worden vastgelegd: 

 • Contacten 
 • Klanten 
 • Leverancier 
 • Lot-informatie 
 • Project 
 • Objecten (I-Suite) 
 • Calculaties (I-Suite) 
 • Historische calculaties (I-Suite) 
 • Service artikelen 

Elke kaart pagina heeft een fact-box en elke overzicht pagina heeft de mogelijkheid om “Filteren op kenmerken” en “Kenmerkfilter wissen”. 

Nieuwe functie “kenmerkensjablonen” zijn toegevoegd waarin kenmerken met waarden vastgelegd kunnen worden. Op volgende kaarten kunnen de kenmerken worden ingevoerd: artikel, contact, klant, leverancier, project, calculatie, object en serviceartikel. Nadat een kenmerk op een entiteit is vastgelegd, worden de kenmerken automatisch aangemaakt of bijgewerkt. De kenmerksjablonen kunnen ook in configuratie sjablonen worden vastgelegd. 

De functie “Artikel kopiëren” is uitgebreid zodat ook de kenmerken gekopieerd worden. 

 

 

Inrichting  

Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit. 

 

De functionaliteit is gebaseerd op standaard Business Central Artikelkenmerken. De artikelkenmerken kunnen nu ook op klanten, leveranciers, etc. worden ingesteld en gefilterd. 

 

 

 

Stamtabellen: 

Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken: 

Stamtabel 

Uitleg 

Verplicht/optioneel 

Kenmerken 

 • Maak een code aan en voeg een omschrijving toe 
 • Kies het soort kenmerk: option, tekst, integer, decimal, of datum. 
 • Wanneer er voor option wordt gekozen, kunnen bovenin de keuzes ingevoerd worden. 
 • Wanneer er voor tekst gekozen wordt, kan de lengte van de tekst ingevoerd worden. 

verplicht 

Kenmerksjabloon 

 • Maak een nieuw sjabloon aan en selecteer daaronder de kenmerken die hierbij horen. 

optioneel 

 

Kenmerkensjablonen worden vastgelegd.  

Per kenmerksjabloon worden Kenmerken vastgelegd. Ook kunnen voor gedefinieerde kenmerkwaarden worden vastgelegd. 

 

Tabellen: 

 • AXI Attribute Template (11092001) 
 • AXI Attribute Helper (11092000) 
 • Item Attribute Value Selection (7504) 

  

 

 

 

 

Basis inrichting: 

In onderstaande kaarten leg je de basis inrichting vast voor deze functionaliteit: 

Kaart 

Velden 

 

Artikelen 

Kies op de artikelkaart het kenmerksjabloon dat moet worden gebruikt. De kenmerken die hierbij horen worden dan automatisch toegevoegd. Eventuele andere kenmerken voor dit artikel kunnen handmatig worden toegevoegd. 

 

 

 

 

Zelfde geldt voor de andere genoemde entiteiten (klant, leverancier,etc.) 

 

Proces 

In standaard Business Central kan op het artikeloverzicht gefilterd worden op kenmerken. 

In I-Suite kan in het overzichten van klanten, leveranciers, etc. op gelijke wijze op kenmerken gefilterd worden. 


Het proces rondom deze functionaliteit kent de volgende stappen: 

 

Processtap 

Handelingen 

Wie 

Leg de kenmerken per lotnummer vast 

Op de lotinformatiekaart worden de kenmerken van het automatisch artikel overgenomen en kunnen extra kenmerken worden toegevoegd en waardes worden ingevuld. 

 

 

 

Lijsten en rapporten 

De volgende lijsten en rapporten zijn beschikbaar om de gegevens van deze functionaliteit te rapporteren of om de voortgang in de gaten te houden: 

 

Lijst/rapport 

Inhoud en doel 

 

 

Er zijn geen rapporten beschikbaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework