Globale beschrijving functionaliteit 

Met bedrijfsspecifieke velden is het mogelijk om direct op de artikel, lot informatie en Catalogusartikelen (tabel 27, 6505 en 5718) een aantal extra velden te definiëren en waarden vast te leggen. De velden zijn informatief en hebben geen verdere standaard functionaliteit in I-Suite. 

De volgende velden kunnen vastgelegd worden: 

 •  4 boolean velden 
 •  4 tekst velden 
 •  4 datum velden 
 •  4 integer velden 
 •  4 decimal velden 

 

 


Inrichting  

Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit. 

 

Stamtabellen: 

Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken: 

 

Stamtabel 

Uitleg 

Verplicht/optioneel 

Bedrijfsspecifieke velden 

Per soort: 

 • Artikel (zie afbeelding 1) 
 • Lotnr-informatie 
 • Niet-voorraad artikel  

Worden volgende velden vastgelegd: 

 • 4 boolean velden 
 • 4 tekst velden 
 • 4 datum velden 
 • 4 integer velden 
 • 4 decimal velden 

 

Verplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces 

Het proces rondom deze functionaliteit kent de volgende stappen: 

 

Processtap 

Handelingen 

Wie 

Bedrijfsspecifieke velden wijzigen waarden 

Wijzig de specifieke waarde in het tabblad ‘Gebruikerspecifieke velden’ van de kaarten: 

 • Artikelkaart (zie afbeelding 2). 
 • Lotnr-informatie 
 • Niet-voorraad artikel 

Gebruiker 

Filteren op bedrijfsspecifieke velden 

Filter op de page van soort overzicht op de bedrijfsspecifieke velden 

Gebruiker 

 


 

 

 

 

Lijsten en rapporten 

De volgende lijsten en rapporten zijn beschikbaar om de gegevens van deze functionaliteit te rapporteren of om de voortgang in de gaten te houden: 

 

Lijst/rapport 

Inhoud en doel 

 

 

Er zijn geen rapporten beschikbaar 

 

 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create help files for the Qt Help Framework