Globale beschrijving functionaliteit 

Een eindafrekening of ook wel Account Sale genoemd wordt opgesteld wanneer de producten op commissiebasis zijn ingekocht. Met de leverancier van de producten wordt een overeenkomst gesloten dat de producten tegen de best mogelijke prijs worden verkocht door de commissionair (degene die de producten verkoopt). De afrekening vindt plaats per (bundel)partij. 

 

De commissionair krijgt voor zijn prestaties een zogenaamd commissiepercentage. Dit commissiepercentage wordt gerekend over de omzet die gemaakt is op de aangeleverde partij. Over het algemeen geldt de regel dat de commissionair de kosten die gemaakt worden ten behoeve van de verkoop van de goederen voorschiet en van zijn omzet aftrekt om het uiteindelijke resultaat naar de leverancier over te maken. De commissiepercentages kunnen vastgelegd worden per leverancier voor alle artikelen, per artikel of per artikel commissiegroep. Dit zijn de commissieregelingen. 

 

De afrekening naar de leverancier wordt als volgt berekend: 

Omzet 

-/- Commissiebedrag 

-/- Gemaakte kosten 

= Resultaat voor leverancier 

 

Als omzet wordt vaak de netto omzet gebruikt. In onze software betekent dit de netto verkoopprijs x het aantal uit de verkooporderregel. De netto verkoopprijs wordt bepaald a.d.h.v. de bruto verkoopprijs (eenheidsprijs in de verkooporderregel) verminderd met de klant-, artikel- en transportkosten. Welke kosten van de bruto verkoopprijs afgetrokken mogen worden om de uiteindelijke netto verkoopprijs te krijgen moet instelbaar zijn (dit kan per klant afwijken). Een beschrijving van de netto verkoopprijs is meegenomen in het ontwerp voor klant- en artikelkosten. 

 

De eindafrekening is het uiteindelijke document dat voor de leverancier wordt opgesteld en bevat dus ook de directe inkoopprijs van je goederen. Dit betekent dus dat uiteindelijk vanuit de account sale een inkoopfactuur opgesteld moet worden om de daadwerkelijke directe inkoopkosten in te kunnen boeken.  


Inrichting  

Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit. 

 

Instellingen: 

Onderstaande instellingen moeten worden goed gezet om met deze functionaliteit te kunnen werken: 

 

Instelling 

Uitleg 

Waarde 

Partijregistratieinstellingen 

Hier kunnen de nummerreeksen voor de (geboekte) eindafrekeningen worden geselecteerd en de toeslagcodes voor de omzet en commissie. 

 

 

 

 

 

Stamtabellen: 

Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken: 

 

Stamtabel 

Uitleg 

Verplicht/optioneel 

Artikeltoeslagen 

Hier moeten de commissie en omzet aan worden toegevoegd om deze bij de partijregistratieinstellingen te kunnen selecteren. 

verplicht 

Commissieregelingen 

 • Vanuit de artikelkaart kun je naar de commissiegroepen in fasttab extra en vandaar uit naar de commissieregelingen op de tab Acties. Hier kan aangegeven worden voor welke leveranciers en commissiegroepen er commissie berekend moet worden en hoeveel. 
 • Alternatief is via de leverancierskaart de commissieregelingen invoeren. 

Het commissie percentage wordt a.d.h.v. de commissieregeling bepaald. Hiervoor wordt eerst gekeken of dat er voor het specifieke product i.c.m. het leveranciersnr. een commissieregeling is. Is dit niet het geval dan gaan we een niveau hoger kijken op commissiegroep. Is ook op dat niveau niets te vinden dan zal er gekeken worden naar de alle producten leverancier combinatie. Is er ook dan niks gevonden dan blijft de commissie 0. 

 

 

 

 

 

 


Basis inrichting: 

In onderstaande kaarten leg je de basis inrichting vast voor deze functionaliteit: 

Kaart 

Velden 

 

Artikelen 

De commissiegroepen in fasttab extra vullen om aan te geven of en welke commissie berekend moet worden.  

 

 

 

 

Proces 

Het proces rondom deze functionaliteit kent de volgende stappen: 

 

Processtap 

Handelingen 

Wie 

Eindafrekening maken 

 • Wanneer alle producten zijn verkocht, kan vanuit de bundelpartij de eindafrekening worden gemaakt 
 • Klik op Eindafrekening berekenen (volledig). Nu wordt de commissie en het netto resultaat berekend. 
 •  

Verkoper 

Inkoopfactuur maken en boeken 

 • Klik vanuit de eindafrekening op vrijgeven en inkoopfactuur aanmaken. Vervolgens kan de inkoopfactuur zoals gebruikelijk worden geboekt. Het geboekte factuurnummer wordt weggeschreven in de eindafrekening 

 

Eindafrekening boeken 

 • Hiermee wordt de eindafrekening naar het archief geplaatst. Verder gebeurt er niks. 

 

Eindafrekening wijzigen 

 • De gemiddelde afrekenprijs en het afrekenbedrag zijn gekopieerd vanuit de gemiddelde nettoverkoopprijs resp. het totaalbedrag. In tegenstelling tot de gemiddelde netto verkoopprijs en het totaalbedrag zijn het afrekenaantal, afrekenbedrag en de gemiddelde afrekenprijs wel te wijzigen. In de praktijk wordt hier namelijk veel mee gespeeld om zo meer commissie te genereren dan men eigenlijk recht op heeft. Reden hierachter is dat men nog claims verwacht. In het veld resultaat ziet men dan positief of negatief het verschil tussen het afrekenbedrag en het totaalbedrag. Is het afrekenbedrag hoger dan het totaalbedrag dan is het resultaat positief. 
 • In dit geval kan eindafrekening berekenen (volledig) niet worden gebruikt aangezien de aanpassingen dan weer worden overschreven. De commissie en het resultaat moeten dan apart berekend worden. 

  1. Lijsten en rapporten 

De volgende lijsten en rapporten zijn beschikbaar om de gegevens van deze functionaliteit te rapporteren of om de voortgang in de gaten te houden: 

 

Lijst/rapport 

Inhoud en doel 

 

(Geboekte) Eindafrekening 

Geprinte versie van de eindafrekening. Dit moet worden ingesteld bij de rapportselectie van I-suite (rapport 11091592 en 11091593).  

 

 1. Consignatie en minimum garantie 
 1. Globale beschrijving functionaliteit 

Consignatie al dan niet met minimum garantie is een afrekenmethode welke naast commissie als afrekenmethode bestaat. Wanneer een AGF-handelaar een partij inkoopt in consignatie, ontvangt de AGF-handelaar de partij van de leverancier. Echter, ook al staat de partij in het magazijn van de AGF-handelaar, de partij blijft eigendom van de leverancier totdat de AGF-handelaar besluit de partij te verkopen of in productie te verwerken. Pas dan gaat het eigendom over van de leverancier naar de AGF-handelaar en wordt het ook op dat moment op de balans van de AGF-handelaar geplaatst. Tot die tijd is de partij niet officieel van de AGF-handelaar en wordt de voorraadwaarde ook niet op de balans geregistreerd. Uiteraard wil de AGF-handelaar voor het verkopen en het verwerken van de partij tot een verkoopbaar product, een vergoeding ontvangen. Dit wordt marge genoemd. Het afrekenen kan door ten minste één partij volledig uit te verkopen. 

 1. Inrichting 

Deze paragraaf beschrijft de benodigde inrichting voor deze functionaliteit.  

  

Instellingen:  

Onderstaande instellingen moeten worden goed gezet om met deze functionaliteit te kunnen werken:  

Tabel 

Instelling  

Uitleg  

Waarde  

Partijregistratie instellingen 

Dagen zonder verkoop 

  

  

Partijregistratie instellingen 

Herwaardering dagboeksjabloon 

  

  

Partijregistratie instellingen 

Herwaardering dagboekbatch 

 

 

Partijregistratie instellingen 

Standaard afrekenmethode 

De standaard afrekenmethode die wordt ingevuld als de leverancier wordt aangemaakt. 

Optie mag zijn consignatie of consignatie met minimum garantie.  

Add-on bundelpartij 

combilotactive 

Geeft aan dat bundelpartijen actief is. 

Ja  

  

Stamtabellen:  

Onderstaande stamtabellen moeten of kunnen worden ingericht om met deze functionaliteit te kunnen werken:  

Stamtabel  

Uitleg  

Verplicht/optioneel  

Productie kosten 

Hier kunnen diverse productie kosten codes worden ingericht waarmee productie kosten zichtbaar worden in de eindafrekening 

 • Code 
 • Omschrijving 

  

 

 

 

   

Basis inrichting:  

In onderstaande kaarten leg je de basis inrichting vast voor deze functionaliteit:  

Kaart  

Velden  

  

Leverancierskaart  

Richt hier onderstaande velden in:  

 • Standaard afrekenmethode 
 • Standaard marge % 

  

Afdelingen 

Richt hier onderstaande velden in:  

 • Kostenverdeelsleutel 
 • Productie kosten code  

Indien productie van toepassing 

 1. Proces 

Inkoop 

Wanneer een inkooporder wordt aangemaakt wordt de standaard afrekenmethode overgenomen van de leverancierskaart. Je kunt eventueel de afrekenmethode wijzigen op de inkooporder. Ook het marge % wordt meegenomen naar de inkooporder. Hierna wordt op de inkooporderregel de marge overgenomen van de inkooporder. De directe kostprijs kan niet worden ingevuld indien de afrekenmethode gelijk is aan in consignatie. Wanneer de afrekenmethode gelijk is aan in consignatie met minimum garantie kan de directe kostprijs wel worden ingevuld ter informatie wanneer de eindafrekening wordt aangemaakt. De marge kan alleen worden ingevuld als het van het type in consignatie is. Anders is deze altijd 0. 

 

Wanneer de ontvangst wordt geboekt zal automatisch ook de afrekenmethode zichtbaar zijn op de partijkaart. Wanneer de partij in een variant van in consignatie is ingekocht heeft deze geen enkele voorraadwaarde, ook al is wel ingesteld dat de voorraadwaarde moet worden geboekt. Om ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze financieel wordt afgesloten op een later moment wordt tijdens de boeking op de artikelpost het vinkje in consignatie aangezet.  

 

Kosten 

Wanneer inkoopkosten worden geboekt door middel van een inkoopfactuur dan worden waardeposten aangemaakt met de artikeltoeslag wordt bijgewerkt. Wanneer artikelen in consignatie worden ingekocht is het ook mogelijk kosten direct op grootboek te boeken. Het is ook mogelijk om extra kosten toe te voegen die voorheen niet bekend waren. Hoe ingericht moet worden, wordt hieronder behandeld. 

 

Inkoopkosten  

Per inkoopkost kan worden ingericht of de boekingen verlopen via een artikeltoeslag of via een grootboekrekening. Hiervoor worden onderstaande tabel met velden ingericht.  

 

Tabel 

Instelling  

Uitleg  

Waarde  

Inkoopkosten 

Soort 

Geeft aan of een inkoopkost via een artikeltoeslag of direct op grootboek wordt geboekt. 

 • Grootboekrekening 
 • Artikeltoeslag  

 

Nr.  

Afhankelijk van het soort wordt hier een grootboekrekeningnummer of een artikeltoeslagcode geselecteerd. 

  

 

Verplicht grootboekrekeningnummer gebruiken 

Geeft aan of het verplicht is om het opgegeven grootboekrekeningnummer te gebruiken of hier van afgeweken mag worden wanneer de inkoopfactuur voor account sale wordt geboekt.  

Ja of nee 

 

Een inkoopkost waarbij direct op grootboek wordt geboekt, kan ook voor calculatorisch worden aangemaakt wanneer een inkooporder wordt vrijgegeven. Wanneer dan de inkoopfactuur voor een inkoopkost wordt vrijgegeven wordt ook gecontroleerd of het grootboekrekeningnummer in combinatie met de inkoopkostencode, bundelpartijnummer, vestigingscode, artikelcategorie, product categorie en land van oorsprong voorkomt op de bundelpartij. Deze functionaliteit werkt ook in de inkoopcreditnota. 

 

Wanneer een inkoopfactuur of inkoopcreditnota wordt vrijgegeven en een inkoopfactuurregel of inkoopcreditnota is van toepassing op grootboek dan wordt deze niet automatisch toegewezen bij vrijgave. De combinatie op de bundelpartij wordt wel gecontroleerd of deze bestaat. Een grootboekrekening gebruiken is verplicht wanneer de creditnotaregel of factuurregel wordt toegewezen aan de partij die in commissie of in consignatie is ingekocht. Dit wordt tijdens het toewijzen van de regel aan de partij gecontroleerd.  

 

Om ervoor te zorgen dat niet steeds alle velden voor combinaties ingevuld moet worden op de inkoopfactuurregel of inkoopcreditnotaregel, kan de combinatie vastgelegd worden in een standaard inkoopkostencode. Maak hiervoor een code aan en maak per regel de combinatie aan. In de inkoopfactuur en inkoopcreditnota kan vervolgens de standaard inkoopkostencode geselecteerd worden. 

 

Er kan worden gekozen of inkoopkost mag worden geboekt indien deze niet vooraf bekend was. Hiervoor dient een extra instelling aangepast te worden in de partijregistratie instellingen. 

 

Tabel 

Instelling  

Uitleg  

Waarde  

Partijregistratie instellingen 

Uitsluitend bestaande bundelpartijkosten boeken 

Geeft aan of alleen bestaande bundelpartijkosten geboekt mogen worden in de inkoopfactuur en inkoopcreditnota.  

 • Ja: als je wilt dat uitsluitend bestaande bundelpartijkosten geboekt mogen worden. 
 • Nee: als ook niet bestaande bundelpartijkosten geboekt mogen worden. 

 

Wanneer een inkoopfactuur of creditnota wordt geboekt, worden ook partij posten aangemaakt, de bron van de account sale. 

 

Verkoop 

Wanneer een verkooporderregel wordt ingelegd voor een partij wordt op dat moment de kostprijs bepaald met inachtneming van de vreemde valuta factor indien deze van toepassing is. Deze wordt bepaald door de volgende formule: 

 

Kostprijs = eenheidsprijs excl. btw van de verkooporderregel -/- (eenheidsprijs excl. btw x (marge %/100)) 

 

Voor een retour of een credit wordt ook op de verkooporderregel de kostprijs opnieuw berekend.   

 

Productie 

Wanneer een partij wordt gebruikt om een andere verkoopbare partij te maken, dan wordt het aandeel van de omzet van de verkoopbare partij meegenomen en het aandeel in de productie kosten berekend. 

 

Kosten 

Hoe de kosten van de productie verdeeld worden over de loten die verbruikt zijn, is afhankelijk van de verdeelsleutel. Dit kan de Inkooprichtprijs of het aantal zijn. Hieronder wordt eerst een voorbeeld beschreven van de inkooprichtprijs. Daarna wordt een voorbeeld beschreven wanneer de verdeelsleutel aantal is.  

 

Voorbeeld inkooprichtprijs 

Arbeidskosten zijn in totaal voor deze productie order 1200. 

Lot inkooprichtprijs Aantal verbruikt  

A 1,- 1000 

B 2,- 800  

 

1000*1 + 800*2 = 2600 

Lot A: 1000/2600*1200 = 461,54 

Lot B: 1600/2600*1200 = 738,46 

 

Voorbeeld aantal 

Wanneer de verdeelsleutel op aantal is ingesteld dan geldt het volgende: 

1000 + 800 = 1800  

 

Lot A: 1000/1800*1200 = 666,67 

Lot B: 800/1800*1200 = 533,33 

 

Wanneer een productie order wordt gereed gemeld, wordt automatisch een productie order  

 

Omzet 

Wanneer een partij verbruikt is in een productie order en de geproduceerde partij wordt verkocht dan wordt er omzet toegekend aan de partij die verbruikt is wanneer de afrekening wordt gemaakt. Hieronder wordt een voorbeeld beschreven voor het produceren van een paprika mix bestaande uit drie verschillende kleuren groen, geel en rood.  

 

Artikel Inkooprichtprijs 

Groen: 0,10 

Geel: 0,20 

Rood: 0,30 

 

De AGF-handelaar verpakt 1000 verpakkingen voor 2 verschillende klanten  

 

Klant Aantal colli Prijs per eenheid Totale omzet  

Klant A: 500  1,- 500 

Klant B: 500  1,20 600 

 

Verbruikte loten 

Artikel Lot Aantal 

Groen Lot A 1000 colli 

Geel Lot B 1000 colli 

Rood Lot C 800 colli 

Rood Lot D 200 colli 

 

Totale kosten arbeidskosten zijn 100,-. 

 

Wanneer lot c wordt afgerekend, wordt eerst het aandeel inkooprichtprijs van het lot in de totale inkooprichtprijs van de verbruikte loten bepaald middels de volgende formule: 

 

Omzet lot C: 0,30 / (0,30+0,20+0,10) * 100 = 50% 

 

Hierna wordt dit percentage gerelateerd aan het verbruikte aandeel van het lot in het totale aantal verbruikt in een artikel middels de volgende formule.  

 

(800/1000) * 50% * 1100 = 440. 

 

De omzet die wordt toegekend aan het lot is 440,- 

 

Aanmaken eindafrekening 

De eind afrekening kan worden aangemaakt als ten minste één lot van een bundelpartij volledig is uitverkocht. Een eindafrekening is gebaseerd op de partij posten tabel gefilterd op de bundelpartij die wordt afgerekend. Voor alle partijposten die gebruikt wordt, wordt ook automatisch het eindafrekening nummer ingevuld op de partijpost zelf. 

 

Een eindafrekening aanmaken doe je door op de knop eindafrekening aanmaken te klikken in het bundelpartijkaart. Dit scherm bestaat uit een aantal tabbladen te weten: 

 

 • Algemeen 
 • Regels 
 • Verkoopkosten 
 • Productie kosten 
 • Inkoopkosten 

 

Het tabblad algemeen werkt op dezelfde wijze zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Het tabblad regels laat gedetailleerde informatie per bundelpartijregel zien. Middels de knop bronregels kan inzicht worden verkregen per transactie in de onderliggende waardes. Dit geeft een goed beeld wat er per bundelpartijregel is gebeurd en dus waarop de waardes in het tabblad regels op gebaseerd zijn.  

 

Het tabblad regels geeft per bundelpartij inzicht in het 

 

 • Aantal ontvangen 
 • Aantal getourneerd 
 • Positief gecorrigeerd 
 • Negatief gecorrigeerd 
 • Aantal output 
 • Aantal verbruikt 
 • Aantal gefactureerd 
 • Afreken aantal 
 • Aantal geboekt in eindafrekening 
 • Gemiddelde netto verkoopprijs 
 • Netto verkoopprijs 
 • Totaal 
 • Verkoopkost (LV) 
 • Gemiddelde afrekenprijs 
 • Afrekenbedrag 
 • Resultaat 
 • Commissie % (indien van toepassing) 
 • Commissie bedrag (indien van toepassing) 
 • Minimum gegarandeerde prijs (indien van toepassing).  

 

Afreken aantal 

Aantal wat af te rekenen is. 

 

Aantal geboekt in eindafrekening 

Aan wat eerder in een eerdere eindafrekening is geboekt.  

 

Gemiddelde netto verkoopprijs 

De gemiddelde netto verkoopprijs per bundelpartijregel. 

 

Totaalbedrag 

Het verkoopbedrag + de omzet van geproduceerde partijen wat terug te relateren is aan het verbruikslot zoals beschreven onder het kopje Productie – Omzet. 

 

Gemiddelde afrekenprijs 

Resultaat per bronregel / het aantal af te rekenen. 

 

Verkoopkost (LV) 

Verkoopkost wat terug te herleiden is naar deze bundelpartijregel. Ook dit gebeurd om dezelfde wijze zoals de omzet uit productie wordt bepaald. 

 

Hiervoor wordt teruggegrepen naar hetzelfde voorbeeld onder de kop Productie – omzet. Nu wordt er een tweede verkooporder aangemaakt.  

 

Ter aanvulling worden volgende verkoopkosten genoemd: 

 

Verkoopkost bedrag per colli Totaal verkoopkost bedrag order 

Transport 0,20 100 

Bonus reservering 2% 12 

 

Lot 

Paprika/Peter 

Verkoopkost 

Percentage 

Bedrag per lot. 

Lot001 

Green 

Transport 

17%*(1000/1000) 

17,00 

 

 

Bonus 

17%*(1000/1000) 

2,04 

Lot025 

Yellow 

Transport 

33%*(1000/1000) 

33,00 

 

 

Bonus 

33%*(1000/1000) 

3,96 

Lot030 

Red 

Transport 

50%*(800/1000) 

40,00 

 

 

Bonus 

50%*(800/1000) 

4,80 

Lot031 

Red 

Transport 

50%*(200/1000) 

10,00 

 

 

Bonus 

50%*(200/1000) 

1,20 

 

Het percentage wat in de kolom Percentage gebruikt wordt is het aandeel in de inkooprichtprijs van het artikel. 

 

Minimum gegarandeerde prijs 

De minimum gegarandeerde prijs opgegeven op de inkooporderregel indien de partij is ingekocht in consignatie met minimum garantie. 

 

Het tabblad verkoopkosten toont per geselecteerde bundelpartijregel 

 • De verkoopkostencode met de omschrijving 
 • De totale werkelijke kosten die geboekt zijn 
 • Het afrekenbedrag  

 

Het tabblad productiekosten laat de productiekosten zien per bundelpartijregel met de productiekostencode die eerder op de afdeling is ingericht.  

 

Het tabblad inkoopkosten laat het de inkoopkosten zien die betrekking hebben op de bundelpartij. Indien een inkoopkost is toegewezen aan de bundelpartijregel, wordt deze in het tabblad inkoopkosten getoond wanneer de gerelateerde bundelpartijregel is geselecteerd. 

 

Het tabblad Resultaat laat de resultaten van de bundelpartij getotaliseerd zien. De waardes in dit tabblad worden weergegeven in zowel de lokale valuta als in de vreemde valuta indien op inkooporder eerder een vreemde valuta is geselecteerd. Alle bedragen worden eerst berekend in lokale valuta en daarna omgerekend in vreemde valuta.  

 

Bruto opbrengsten (LV) 

Som van het veld totaal uit de bundelpartijregels. 

-/- Verkoopkosten (LV) 

Totale som van de Afrekenbedrag van alle Verkoopkosten bij elkaar. 

Netto omzet (LV) 

Bruto opbrengsten (LV) – Verkoopkosten (LV) 

-/- Productie kosten (LV) 

Som van het veld Afrekenbedrag van alle productie kost regels bij elkaar in deze eindafrekening.  

-/- Inkoopkosten (LV) 

Som van het veld Afrekenbedrag van alle inkoopkosten regels in de eindafrekening. 

-/- Commissiebedrag (LV) 

Soms van het veld Commissiebedrag uit de bundelpartijregels. 

Netto Resultaat (LV) 

Netto omzet (LV) – Productiekosten (LV) – Inkoopkosten (LV) – Commissiebedrag (LV). Dit is de waarde van de inkoopfactuur. 

 

Wanneer de eindafrekening klopt, moet op de knop Vrijgegeven en inkoopfactuur aanmaken worden geklikt. Dit proces wordt hieronder verder omschreven. 

 

Aanmaken inkoopfactuur 

Wanneer een inkoopfactuur wordt aangemaakt, worden er een aantal stappen uitgevoerd. Deze worden hieronder beschreven. 

 

Ophalen van openstaande geboekte ontvangstregels 

Alle ontvangstregels zijn in geval van commissie of consignatie zonder een directe kostprijs aangemaakt. Deze worden opgehaald in de inkoopfactuur en gefactureerd tegen 0. 

 

Boeken inkoopkosten van grootboek naar de artikeltoeslagen 

Alle inkoopkosten gelinked aan deze bundelpartij die direct op grootboek zijn geboekt, moeten worden gewijzigd naar de artikeltoeslagen. Dit zorgt voor een correcte kostprijs voor verbruikte en verkochte partijen. 

 

Elke inkoopkost geboekt op grootboek gelinked aan deze partij wordt een inkoopfactuur regel aangemaakt met een positief aantal van en een negatief eenheidsprijs excl. btw. Het veld kostcorrectie op de inkoopfactuurregel wordt dan op ja gezet. Hierna wordt er opnieuw een inkoopfactuurregel aangemaakt met de artikeltoeslag die is ingericht als Correctie artikeltoeslag op de inkoopkost, waarbij het aantal 1 is en de eenheidsprijs excl. btw positief. Wanneer de inkoopfactuur nu wordt vrijgegeven worden de correctie regels toegewezen aan de gerelateerde partijposten.  

 

Boeken eindafrekening 

Nu kan de eindafrekening worden geboekt. Wanneer de eindafrekening wordt geboekt, worden er eindafrekening posten aangemaakt. Hierin wordt vastgelegd de bruto opbrengst, verkoopkosten, productie kosten en inkoopkosten die eerder in een andere eindafrekening voor dezelfde bundelpartij is aangemaakt. Dit wordt gedaan ter voorkoming dat bedragen dubbel worden geboekt.  

 

Afsluiten bundelpartij 

Tabel 

Instelling  

Uitleg  

Waarde  

Partijregistratie instellingen 

Dagen zonder verkoop 

 • Het aantal dagen dat een bundelpartij niet meer verkocht mag zijn ter voorkoming van claims of openstaande orders  
 • 0: Bij het afsluiten van de bundelpartij wordt de controle op het aantal dagen zonder verkoop niet uitgevoerd. 
 • >0: het aantal dagen dat een partij niet verkocht is.  

 

Herwaarderings -  

dagboeksjabloon 

Het herwaarderingssjabloon wat gebruikt wordt tijdens het afsluiten van de bundelpartij. 

 • Een bestaand herwaarderingssjabloon 

 

Herwaarderings -  

dagboekbatch 

Het herwaarderingsbatch wat gebruikt wordt tijdens het afsluiten van de bundelpartij. 

 • Een bestaand herwaarderingsbatch 

 

Nadat de inkoopfactuur is geboekt, kan de bundelpartij worden afgesloten. Dit betekent dat: 

 • de status van de bundelpartij wordt omgezet naar gesloten.  
 • De artikelposten worden geünlocked zodat de batch kostprijs herwaarderen de artikelposten mee neemt. Dit zorgt voor een correcte kostprijs.  

 

De functie heet Afsluiten en staat op de bundelpartijkop. Wanneer aan de volgende voorwaarden zijn voldoen, kan de functie gestart worden: 

 • Er mag geen voorraad mee zijn van de bundelpartij. 
 • Alle inkoopfacturen voor de eindafrekeningen zijn gemaakt en geboekt.  
 • Het aantal dagen laatste verkooptransactie is verstreken.  
 • Alle verkoop en inkoopdocumenten gerelateerd aan de bundelpartij moeten zijn geboekt.  

 

Wanneer een positieve correctie is gemaakt op een partij die in consignatie is ingekocht, kostprijs moet 0 zijn. Nadat de bundelpartij is afgesloten moet de positieve correctie worden geherwaardeerd, maar Standaard BC is niet in staat om een positieve correctie te herwaarderen. Daarom wordt voor elke positieve artikelpost correctie een herwaarderingsregel aangemaakt in het herwaarderingsjournaal. De kostprijs wordt gebruikt van de eindafrekening door de kostprijzen bij elkaar op te tellen van alle waardeposten die betrekking hebben tot de artikelpost. Het herwaarderingsjournaal wordt ingericht in de partijregistratie instellingen. Voor alle andere partijen wordt de kostprijs in het herwaarderingsjournaal gevuld met de kostprijs van de artikelkaart. Dit zou de kostprijs van een specifiek lot moeten zijn + de inkoopkosten. 

  

Extra kosten 

Via het memoriaal kunnen extra kosten geboekt worden. De extra kosten kunnen worden toegekend per bundelpartij i.c.m. een bundelpartijregelnummer, een kostencode en een kostensoort zoals inkoopkosten, verkoopkost en productie kost. De boeking zal direct kosten boeken op grootboek. Een kost hoeft niet toegekend te worden aan de bundelpartijregelnummer, wel een bundelpartijnummer. Wanneer in het veld kostengebied de waarde inkoop is toegekend, dan kan in het veld kostencode een inkoopkost worden geselecteerd zoals deze eerder is ingericht in de inkoopkosten tabel. Wanneer in het veld kostengebied de waarde productie is toegekend, dan kan in het veld kostencode een productiekost worden geselecteerd zoals deze eerder is ingericht in de productiekosten tabel. Wanneer in het veld kostengebied de waarde verkoop is toegekend, dan kan in het veld kostencode een verkoopkost worden geselecteerd zoals deze eerder is ingericht in de algemene kosten tabel. 

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents